Print deze pagina

Nominatieformulier

Via het nominatieformulier kunt u een persoon voordragen voor een van de volgende titels: het meest belovend talent, sportman, sportvrouw, sportvrijwilliger, sporters met beperking en sportploeg van de gemeente Breda. Een deskundige en onafhankelijke jury zal per categorie 3 kandidaten nomineren. Door deze jury zal uiteindelijk de winnaar per categorie worden gekozen.

  • Iedereen kan een meisje, jongen, vrouw, man, en of team voordragen.
  • De voordrachten vergezeld van de motivatie op grond waarvan de voordracht wordt gedaan moet uiterlijk half december bij het secretariaat binnen zijn.
  • De desbetreffende voorgedragen persoon moet of lid zijn van een Bredase vereniging en/of inwoner zijn van de gemeente Breda.

Open het nominatieformulier