Print deze pagina

Verkiezingsprocedure

Het bestuur van de Stichting Sportgala Breda bepaalt in haar overleg medio het betreffende sportjaar welke categorieën zullen worden aangewezen. Om te komen tot voordrachten wordt iedere inwoner van Breda in de gelegenheid gesteld om kandidaten aan te brengen. Hiertoe ontvangen de bij de gemeente Breda bekend zijnde sportverenigingen een uitnodiging om kandidaten aan te brengen, middels artikelen in de pers en deze website worden ook de inwoners opgeroepen hieraan deel te nemen. Deze voordrachten welke 20 december binnen hadden moeten zijn worden door het bestuur gebundeld en overhandigd aan de jury.

Om te komen tot een verkiezing van een van de genoemde categorieën dient een onafhankelijke jury, welke bestaat uit mensen die de sport in Breda en omstreken goed kennen, te beoordelen of een van de voordrachten in aanmerking komt voor een nominatie. Per categorie zullen de juryleden drie nominaties vaststellen. In de uiteindelijke juryvergadering zullen zij ook uit de drie genomineerden er een kiezen als winnaar.

Het is voor die jury geen gemakkelijke taak daar zij verschillende takken van sport met elkaar moet vergelijken qua prestatieniveau.

De namen van de winnaars worden overhandigd aan de voorzitter van het Sportgala die er op toeziet dat de verkiezing correct verloopt en die de gemeente Breda in de gelegenheid stelt haar sporters en natuurlijk de winnaars in de verschillende categorieën te huldigen.